Oferta

Rekuperator THESSLA GREEN AirPack Home

THESSLA GREEN

Thessla Green to polski producent kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepa. Rekuperatory wytwarzane s o oparciu o technologi opracowan przez wasny zesp badawczo-rozwojowy. Dziki temu urzdzenia AirPack to jedne z najnowoczeniejszych urzdze na rynku.

AirPack Home to najnowsza linia urzdze tego producenta. Centrale te powstay z myl o maych i rednich domach jednorodzinnych. Zwarta konstrukcja i izolacja o gruboci 50 mm pozwala na monta rekuperatora zarówno w pomieszczeniach technicznych, jak i na niewielkich przestrzeniach poddasza.

Rekuperatory AirPack Home wyposaone s w najnowsze wymienniki przeciwprdowe Recair oraz wysokiej jakoci staoprdowe wentylatory. Podobnie jak caa seria urzdze AirPack, nowy model Home posiada bardzo rozbudowany moduowy system sterowania Green-T.

AirPack Home - porównanie

Centrale wentylacyjne Thessla Green AirPack Home wystpuj w kilku wariantach wydajnociowych i wersjach z pionowym lub poziomym uoeniem krcw przyczeniowych:
Thermoacoustic

Nowy AirPack Home jest 2 razy cichszy.

Nawet najskuteczniejsza i najbardziej oszczdna wentylacja nie zapewnia komfortu jeli jest gona. Dlatego w centralach wentylacyjnych AirPack Home dwik jest redukowany ju w miejscu jego powstawania.


CP - System filtracji powietrza

O 40% skuteczniejsza filtracja powietrza.

Prawidowo dziaajca wentylacja domu jednorodzinnego o powierzchni uytkowej 150 m w cigu roku przetacza ponad 820 tys. m w cigu roku przetacza ponad 820 tys. m powietrza znajduje si okoo 1 mln czstek pyu, które wraz z powietrzem trafi do domu. Py wpywa negatywnie na zdrowie, pogarsza higien instalacji wentylacyjnej i przyczynia si do brudzenia cian i przedmiotów w pomieszczeniach. Osadzajcy si w wymienniku ciepa py pogarsza sprawno odzysku ciepa i zwiksza opory przepywu powietrza. Dlatego jedn z najwaniejszych funkcji systemu wentylacji jest skuteczna filtracja powietrza.

W centralach wentylacyjnych AirPack Home standardem s dwustopniowe filtry klasy M5 o ponad 40% wikszej skutecznoci ni stosowane w wikszoci central wentylacyjnych filtry klasy G3 oraz G4.

Jeeli chcesz usun z powietrza wikszo bakterii i 70% pyu PM2.5 moesz zastosowa dodatkowy dokadny filtr kanaowy CleanBox klasy F8.


InFlow

ThesslaGreen InFlow - porwnanie

Poziom mocy akustycznej emitowanej do instalacji nawiewnej przy maksymalnej wydajnoci.

Najbardziej uciliwy jest haas emitowany do kanau nawiewnego poniewa doprowadza on powietrze do sypialni i salonu. W tradycyjnych centralach wentylacyjnych wentylator nawiewny poczony jest bezporednio z kanaem nawiewnym. Dlatego powstajca w wirniku wentylatora fala akustyczna odbija si od sztywnej obudowy i przenosi do kanau nawiewnego wikszo swojej energii.

Centrale wentylacyjne AirPack Home zaprojektowalimy w nowatorskim ukadzie InFlow, w którym pomidzy wentylatorem a kanaem nawiewnym znajduje si wymiennik ciepa. Dziki temu, fala akustyczna zanim trafi do kanau nawiewnego musi przepyn przez tysice kanalików wymiennika ciepa tracc znaczn cz swojej energii.

Dziki nowej konstrukcji AirPacka Home poziom mocy akustycznej w kanale nawiewnym jest o 10dB niszy ni w przypadku tradycyjnych central wentylacyjnych. W odniesieniu do logarytmicznej miary natenia dwiku, 10 dB oznacza 10 - krotnie mniejsz moc akustyczn, ponad 3 - krotnie mniejsze cinienie akustyczne i 2 - krotnie (o 50%) mniejsz gono2.


CF - System automatycznej kontroli przepywu powietrza

Nawet o 30% wiksze oszczdnoci energii.

Kady rekuperator osiga wysok sprawno odzysku ciepa tylko wtedy, gdy przepywy powietrza s zrwnowaone. Tylko wtedy niemal caa energia powietrza wywiewanego z pomieszczemoe zosta ponownie wykorzystana do podgrzania powietrza wieego, nawiewanego zim do budynku.

System CF jest wbudowanym ukadem regulacyjnym utrzymujcym zadane przepywy masowe powietrza w instalacji wentylacyjnej oraz zapewniajcym zrwnowaenie tych przepyww niezalenie od chwilowych warunkw atmosferycznych i stanu zabrudzenia filtrw.


FPX - System przeciwzamroeniowy wymiennika ciepa

Ekonomiczna i skuteczna wentylacja bez ukrytych kosztw ogrzewania.

Kiedy temperatura na zewntrz spada poniej zera, w wymienniku ciepa kadego rekuperatora zamarza wilgo wykraplajca si z ciepego i wilgotnego powietrza wywiewanego z pomieszcze, blokujc przepyw powietrza. Aby temu zapobiec wikszo central wentylacyjnych podczas mronych dni ogranicza przepyw wieego powietrza przez rekuperator, wyczajc wentylator nawiewny lub znacznie zmniejszajc jego wydajno. W pomieszczeniach powstaje wwczas podcinienie wywoujce niekontrolowany napyw zimnego niefiltrowanego powietrza przez nieszczelnoci budynku. W konsekwencji, w niekontrolowany sposb rosn koszty ogrzewania i pogarsza si jako powietrza w pomieszczeniach.

System FPX jest alternatyw do popularnych metod opartych na wyczaniu lub ograniczania wydajnoci wentylatora nawiewnego. System w sposb cigy utrzymuje temperatur w rdzeniu wymiennika ciepa powyej 0oC zapewniajc zbilansowan wentylacj oraz najnisze moliwe fizycznie zuycie energii nawet podczas najwikszych mrozw.


100% bypass

FreeCooling

Automatyczny, programowany by-pass pozwala w lecie ochadza pomieszczenia, gdy temperatura na zewntrz jest nisza ni w budynku.

Rekuperatory AirPack wykorzystuj ciepo powietrza usuwanego z budynku w okresie zimowym do ogrzania zimnego powietrza wieego czerpanego z zewntrz. W okresie lata, kiedy powietrze wewntrz budynku jest chodniejsze od powietrza zewntrznego rekuperatory ochadzaj powietrze zewntrzne pynce do pomieszcze wykorzystujc chd powietrza usuwanego. W ten sposb rekuperatory ograniczaj zuycie energii na cele ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie. Rekuperatory AirPAck robi to ze sprawnoci sigajc 95%. Kiedy w pomieszczeniach, w okresie przejciowym (wiosna, jesie) wymagane jest chodzenie i rwnoczenie powietrze na zewntrz budynku ma temperatur nisz ni powietrze w pomieszczeniu, wysoka sprawno odzysku energii jest niepodana i przeszkadza w utrzymaniu komfortu w budynku. Rekuperatory AirPack wyposaone s w programowany, automatyczny bypass pozwalajcy wykorzysta naturalny chd powietrza zewntrznego. Szczeglnie wana funkcjonalnoci jest moliwo zadania przez uytkownika wartoci temperatur, przy ktrych nastpuje otwarcie i zamknicie bypassu oraz granicznych temperatur dezaktywujcych dziaanie bypassu ze wzgldu na oszczdnoci energii.


Air - niezaleny interfejs uytkownika


W odrnieniu od innych rozwiza na rynku, w ukadzie automatyki rekuperatorw AirPack dokonano wyranego rozdziay sterownika od Panelu sterowania. System Green-T zintegrowany jest z rekuperatorem. Kada centrala wentylacyjna AirPack wyposaona jest w identyczny wbudowany sterownik, ktry moe wsppracowa z czterema rnymi panelami sterowania Air stanowicymi interfejs uytkownika. Caa automatyka znajduje si w centrali, a panele Air maj za zadanie jedynie przekazywa informacj pomidzy uytkownikiem, a sterownikiem i nie przechowuj adnych danych.


AirMobile

System mobilny, ktry nie wymaga konfiguracji i w peni zastpuje wszystkie panele sterowania.

System mobilny, ktry nie wymaga konfiguracji i w peni zastpuje wszystkie panele sterowania.

AirMobile nie tylko uzupenia panele sterowania, lecz moe je w 100% zastpi. Ponadto AirMobile to prawdopodobnie najprostszy w montau system sterowania mobilnego na rynku..


Dwustronna obsuga 100%

Jest tylko jeden AirPack Home ale w peni dwustronny.

Thessla Green - dwustronna obudowa

W AirPacku Home moesz wymienia filtry, wysun wymiennik ciepa oraz wykona wszystkie czynnoci serwisowe z obu stron.


Aktualne cenny wg oferty Thessla Green 07/2017:

Model:
Thessla Green AirPack Home 300h
Thessla Green AirPack Home 300v
Thessla Green AirPack Home 400h
Thessla Green AirPack Home 400v
Thessla Green AirPack Home 500h
Thessla Green AirPack Home 500v
Sterowniki:
regulator trjstopniowyPanel AirS (kod 1620000200)
Panel z przecznikiem 6-pooeniowym, przeznaczony do montau
naciennego w pomieszczeniu. Moe by stosowany wraz z pozostaymi panelami.
regulator trójstopniowyPanel Air++ (kod 1620000230)
Kolorowy panel dotykowy o przektnej 4.3” przeznaczony do montau naciennego. Uumoliwia obsug wszystkich funkcji systemu sterowania.
regulator trójstopniowyPanel AirL+ (kod 1620000220)
Lokalny panel LCD poczony z central kablem o dugoci 1.5 m. Umoliwia obsug wszystkich funkcji systemu sterowania.
regulator trójstopniowyModu rozszerzajcy EXPANSION (kod 1610000020)
Zwiksza funkcjonalno sterownika o obsug urzdze peryferyjnych.
Modu CF
Modu AirMobile
Filtry:
Filtry plisowane CleanPad Pure:
Filtry plisowane CleanPad Pure klasy G4 zatrzymywanie pyu 94-98% - wyduony czas uytkowania o 60% z wymienn tkanin prefiltracyjn, pakiet filtrw zawiera dwa filtry
Przeznaczenie: AirPack Home 300, AirPack Home 400, AirPack Home 500

Parametry techniczne: AirPack Home 300h AirPack Home 400h AirPack Home 500h
Maksymalny wydatek powietrza 305 m³/h przy 100 Pa 420 m³/h przy 100 Pa 495 m³/h przy 100 Pa
Sprawno odzysku do 95% do 95% do 95%
System przeciwzamroeniowy System FPX - pynnie regulowana nagrzewnica
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudow przy maksymalnej wydajnoci 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A)
Poziom mocy akustycznej w kanale nawiewnym przy maksymalnej wydajnoci 57 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A)
Wymiennik ciepa 100% przeciwprdowy
Recair o podwyszonej sprawnoci (technologia RU)
Wentylatory EC
Soler & Palau
EC
ebmpapst GreenTech
EC
ebmpapst GreenTech
Bypass 100% obejcia, izolowany, programowalny
Krce przyczeniowe 4 x Ø200 4 x Ø200 4 x Ø200
Wymiary [wys. x szer. x g.] [mm] 697x1116x555
Waga 66 kg 65 kg 66 kg
Maksymalny prd pobierany przez urzdzenie 0.5 A 0.9 A 1.4 A
Zasilanie 230 V (AC), 50 Hz 230 V (AC), 50 Hz 230 V (AC), 50 Hz

Parametry techniczne: AirPack Home 300v AirPack Home 400v AirPack Home 500v
Maksymalny wydatek powietrza 305 m³/h przy 100 Pa 400 m³/h przy 100 Pa 490 m³/h przy 100 Pa
Sprawno odzysku do 95% do 95% do 95%
System przeciwzamroeniowy System FPX - pynnie regulowana nagrzewnica
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudow przy maksymalnej wydajnoci 58 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A)
Poziom mocy akustycznej w kanale nawiewnym przy maksymalnej wydajnoci 57 dB(A) 57 dB(A) 58 dB(A)
Wymiennik ciepa 100% przeciwprdowy
Recair o podwyszonej sprawnoci (technologia RU)
Wentylatory EC
Soler & Palau
EC
ebmpapst GreenTech
EC
ebmpapst GreenTech
Bypass 100% obejcia, izolowany, programowalny
Krce przyczeniowe 4 x Ø200 4 x Ø200 4 x Ø200
Wymiary [wys. x szer. x g.] [mm] 799x953x554
Waga 66 kg 65 kg 66 kg
Maksymalny prd pobierany przez urzdzenie 0.5 A 0.9 A 1.4 A
Zasilanie 230 V (AC), 50 Hz 230 V (AC), 50 Hz 230 V (AC), 50 Hz


Polecamy:

Rekuperator reQnet reQ V.400/550 HRV/ERV

reQnet reQ V.400/550 HRV/ERV HIT

Najlepszy rekuperator do maego domu z wymiennikiem entalpicznym (z odzyskiem wilgoci), silnikami EC, automatycznym by-passem i rozbudowan automatyk.

Rekuperator reQnet reQ H.400/500 HRV/ERV

reQnet reQ H.400/500 HRV/ERV HIT

Najlepszy rekuperator do maego domu z wymiennikiem entalpicznym (z odzyskiem wilgoci), silnikami EC, automatycznym by-passem i rozbudowan automatyk.

Rekuperator reQnet reQ F.350 ERV

reQnet reQ F.350 ERV HIT

Najlepszy rekuperator do maego domu z wymiennikiem entalpicznym (z odzyskiem wilgoci), silnikami EC, automatycznym by-passem i rozbudowan automatyk.

Rekuperator iZZi 302 ERV

iZZi 302 ERV HIT

Nastpca najciekawszego rekuperatora do maego domu. Najlepszy na rynku stosunek ceny do jakoci i wyposaenia, tj. wymiennik entalpiczny (z odzyskiem wilgoci), silniki EC, izlowany by-pass i rozbudowana automatyka.

Rekuperator iZZi 300 ERV

iZZiFAST 300 ERV

Najlepszy rekuperator do maego domu z wymiennikiem entalpicznym (z odzyskiem wilgoci), silnikami EC, automatycznym by-passem i rozbudowan automatyk.

Rekuperator Thessla Green AirPack Home

Rekuperator Thessla Green AirPack Home 300/400/500

Najnowszey model polskiego producenta central wentylacyjnych Thessla Green. Model Home to przede wszystkim cicha praca, wysoki odzysk ciepa oraz niski pobór prdu.

Renovent Excellent

Rekuperator Brink Renovent Excellent 450/400/300/180

Najnowszy model rekuperatora firmy Brink z powikszonym wymiennikiem ciepa oraz automatycznym by-passem i nagrzewnic wstpn w wyposaeniu standardowym. Centrala wystpuj w trzech wersjach - o wydatku 400 m³/h, 300 m³/h i 180 m³/h.

Rekuperator J.E.StorkAir Comfo

Rekuperator Zehnder ComfoAir Q 350/450/600
AerisNEXT 350/450/600

Najnowszy model rekuperatorów Zehnder / Aeris cechujcy si bardzo niskim poborem prdu, cich prac oraz bardzo du wydajnoci termiczn.

Rekuperator J.E.StorkAir Comfo

Rekuperator Zehnder ComfoAir 350/450/550 Basic/Luxe ERV (J.E.StorkAir Comfo350/450/550, Aeris)

Najwyszej klasy holenderskie rekuperatory z wymiennikami przeciprdowymi (w opcji wymiennik entapliczny), automatycznym by-passem i rozbudowan automatyk. Jedena z najlepszych central wentylacyjnych na rynku.

Rekuperator Thessla Green AirPack

Rekuperator Thessla Green AirPack 170f/300/400/650/850

Najnowoczesniejsze polskie centrale wentylacyjne z zaawansowan automatyk Green-T, silnikami RediCal, wymiennikiem przeciwprdowym oraz ukadem Direct Return Air Flow.

rekuperator onyx classic 550

Rekuperator OnyX Classic 550 / Classic 550 II

Wydajna centrala wentylacyjna o maksymalnym wydatku powietrza do 720 m³/h, posiadajca silniki EC oraz wymiennik przeciwprdowy o sprawnoci do 95%. Przystosowana zostaa do pracy w trudnych warunkach.

Dospel Luna 200

Rekuperator DOSPEL Luna 200

Maa i prosta centrala wentylacyjna wyposaona w wymiennik krzyowo-przeciwprdowy i manualny by-pass. Przeznaczona jest do budynków o powierzchni do ok. 100m2.

Dospel Optimal 400

Rekuperator DOSPEL OPTIMAL 400

Centrala Optimal 400 wyposaona jest w 2 wymienniki krzyowo-przeciwprdowe, wentylatory prdu staego oraz posiada system antyzamroeniowy. Ponadto do centrali doczony jest w standardzie sterownik z programatorem tygodniowym.

VORT Prometeo HR 400

Rekuperator VORT Prometeo HR 400 PLUS

Woska jako, silniki EC, wymiennik przeciwprdowy, czujniki wilgotnoci oraz CO2, automatyczny by-pass i bezprzewodowy pilot - to najwaniejsze cechy nowej centrali na naszym rynku o wydajnoci 320m3/h.

czujnik CO2, czujnik wilgotnoci i bezprzewodowy pilot

VUT mini - tani rekuperator

Rekuperator Vents VUT mini

Ekonomiczny rekuperator o wydajnoci od 200 do 345 m3/h z aluminiowym wymiennikiem krzyowym, silnikami prdu staego (EC) lub zmiennego, systemem przeciwzamroeniowym i filtrami klasy G4.

Brink Renovent Sky

Rekuperator Brink Renovent Sky 150/300 (PLUS)

Nowy model centrali firmy Brink w wersji podwieszanej. Rekuperator posiada wymiennik przeciwprdowy i automatyk sterujc. Ppozwala na maksymalny wydatek powietrza rzdu 300 m³/h.

UWAGA! Do cen naley doliczy VAT w wysokoci 23%. Przy zakupie rekuperatora
wraz z usug montau, na cao naliczany jest podatek VAT w wysokoci 8% (dotyczy osb fizycznych).


Rekuperator | AirPack Home| Thessla Green | Czywarto | Nowy AirPack


POWRT DO OFERTY

REKU Szymon Sierszulski | Copyright 2011


Projekt wsp�finansowany ze �rodk�w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo�ecznego